M.V.Wool AS

Töömahu suurenemisega vajasime kiirelt usaldusväärset lisatööjõudu. Oleme rahul TJV Holding OÜ poolt vahendatud kalatoodete pakkijate ja liinitöötajatega.